วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

การทำธุรกิจส่วนตัว,การเป็นเจ้าของธุรกิจ,ยูนิลิเวอร์,งานประจำ,งานพิเศษ,งาน part time,รายได้,รายได้พิเศษ,เงิน


อยากรวยอยากมีรายได้เพิ่ม

เคยสังเกตุหรือเปล่าว่าทำไมถึงมีแค่คนจีนที่มีฐานะมั่นคงทางการเงินหรือ เป็นคนที่รวยได้ ซึ่งมีการสังเกตุและวิเคราะห์มาแล้วว่ามีคำสั่งสอนที่แตกต่างกัน

คนจีนมักจะสอนลูกหลานว่าให้ตั้งใจเรียนขยันเพื่อให้ได้เกรดที่ดี จบออกไปแล้วจะได้เป็นเจ้าคนนายคนหรือเจ้าของธุรกิจ ซึ่งเป็นคำสอนที่สืบทอดการมานานทำให้สังเกตุเห็นว่าคนจีนมักจะมีธุรกิจเป็นของตนเองหรือมีหน้าที่การงานเป็นระดับนายคน

คนไทยมักจะสอนลูกหลานให้ตั้งใจเรียนขยันเพื่อให้ได้เกรดที่ดี จบออกไปแล้วจะได้ทำงานดี ๆ ซึ่งเป็นคำสอนให้เป็นลูกจ้าง

ซึ่งถ้าลองคิดถึงว่าการที่เราศึกษามาตั้งแต่เด็ก จนเรียนจบปริญาตรีต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก เมื่อจบออกมาแล้วได้ทำงาน ซึ่งปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือนที่ระดับ 7,000 -8,000 บาทต่อเดือนซึ่งเปรียบเทียบแล้วคิดถึงจุดคุ้มทุนกับการเสียค่าใช้จ่ายในการศึกษานั้นอีกนานมาก


แนวทางการหาเงิน

ลองพิจารณาแนวทางการทำรายได้เหล่านี้ ซึ่งถือปฏิบัติกันมาช้านานสำหรับปุถุชน ชาวบ้านธรรมดา ๆ ดังต่อไปนี้
1. เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย หางานทำ ก่อสร้างฐานะ
2. เริ่มธุรกิจขนาดย่อมของตัวเอง
3. ลงทุนในธุรกิจเฟรนไชส์
4. ซื้อลอตเตอรี่

จากทางเลือกทั้งหมด การลงทุนซื้อลอตเตอรี่ดูจะเป็นทางเลือกทีดีที่สุด โอกาสในการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 นี้ประมาณ 1 ในล้าน ในขณะทีการทำธุรกิจขนาดเล็กการลงทุนในธุรกิจเฟรนไชส์และการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนั้นมีโอกาสในการประสบความสำเร็จมากกว่าแต่เงินลงทุนนั้นมากกว่าลอตเตอรี่ใบละ 40 บาทมากมาย

การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นการแสวงหาความรู ปูพื้นฐานการแสวงหารายได้ด้วยระบบการศึกษาของทุกชั้นทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน การศึกษาเป็นสมบัติที่มีค่ามากและมั่นคงที่สุดในโลก หากท่านประสงค์จะสงค์จะเป็นวิศวกร นายแพทย์ ทนายความ ทำงาน ค้นคว้าหรือเป็นครูบาอาจารย์ การแสวงหาความรู้โดยเข้าเรียน มหาวิทยาลัยยังคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ปัจจุบันการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยยังคงเป็นทางเลือกที่มีค่าใช้จ่ายทีแพงขึ้นทุกที บัณฑิตที่จบจากการศึกษาจากรั้วมหาลัย 9 คน จากจำนวน 10 คน จะไม่ได้ทำงานตรงกับสาขาที่ร่ำเรียนมา บัณฑิตส่วนใหญ่จะไม่สามารถทำเงินได้มากพอที่จะคุ้มกับการลงทุนค่าใช้จ่าย 4 ปี ที่พ่อแม่ได้ลงทุนไป มีคนจำนวนน้อยมากที่มีความมั่นคงทางฐานะการเงิน โดยการแลกกับเงินในการทำงานให้กับผู้อื่นท่านจะสามารถใช้ความรู้ความสามารถของท่านได้เพียง 25 % เขาสรุปว่าไม่คุ้มการลงทุนและไม่สามารถรวยได้

เริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อมของตัวเอง 80 % ของธุรกิจขนาดย่อม ปิดตัวเองภายในระยะเวลา 2 ปี 80 % ของธุรกิจที่อยู่รอด จะอยู่ได้ไม่เกิน 5 ปี และอีก 80 % ของปีที่เหลือไม่สามารถอยู่ครบ 10 ปี การลงทุนในธุรกิจขนาดย่อมนั้นสูงขึ้นทุกขณะ ถึงแม้จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ท่านจะต้องกู้ยืมเงินจากบุคคลที่ท่านรู้จักหรือไม่ก็จำนองบ้านและที่ดินเพื่อการเปิดประตูสู่การแสวงหาเงินเป็นอัตราเสี่ยงค่อนข้างมาก เมื่ออัตราประสบความสำเร็จนั้นอยู่ประมาณ 1 ต่อ 25 เจ้าของธุรกิจขนาดย่อมจะต้องใช้เวลาในการบริหารงานประมาณวันละ 14-16 ชั่วโมง อย่างน้อย 6 วันต่ออาทิตย์ นักธุรกิจเหล่านี้ไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจ แต่ตัวธุรกิจเป็นเจ้าของเขาเหล่านั้น

การลงทุนธุรกิจเฟรนไชส์ ระบบเฟรนไชส์ลดอัตราเสี่ยงในการลงทุนในธุรกิจขนาดย่อมของตนเอง โดยผ่านการทดสอบและการลอกเลียนแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ส่วนใหญ่มักเป็นสินค้าหรือบริการที่เป็นที่รู้จัก และสามารถเริ่มทำงานได้ทันที โดยค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์ท่านสามารถเริ่มทำงานได้ทันที โดยทางทฤษฎีท่านเพียงแต่จ่ายเงินกระโดดเข้าสู่ธุรกิจ บิดกุญแจ และขับพาหนะเฟรนไชส์คันนี้เข้าสู่ทางด่วน ถนนสู่ความสำเร็จของธุรกิจขนาดเล็ก ปัจจุบันธุรกิจเฟรนไชส์ครองส่วนแบ่งของตลาดค้าปลีกในสหรัฐอยู่ประมาณ 35 % คิดเป็นเงิน 800 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 32 ล้านล้านบาท โดยเฉลี่ยธุรกิจเฟรนไชส์ใช้เงินลงทุนประมาณ 2 ล้านบาท ไม่นับอสังหาริมทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์ และยังต้องจ่ายเป็นเซ็นต์จากยอดขายให้แก่เจ้าของธุรกิจไม่ว่าท่านจะทำกำไรหรือขาดทุน เฉลี่ยแล้ว ใน 3 ของธุรกิจเฟรนไชส์จะไม่ประสบความสำเร็จอีก ใน 3 เสมอตัว และอีกใน 3 มีผลกำไร คิดดูแล้วมีโอกาสมากกว่าลอตเตอรี่ แต่การลงทุน 2-3 ล้านบาท น่าจะมีอัตราเสี่ยงน้อยกว่านี้

ธุรกิจที่สามารถยึดเป็นอาชีพซึ่งได้ผ่านการพิสูจน์แล้วว่า สามารถทำได้ดังต่อไปนี้

1. เริ่มต้นได้ด้วยเงินลงทุนต่ำ
2. ท่านเป็นเจ้าของกิจการ เป็นนายของตัวเอง
3. สามารถเลือกว่าจะทำงานมากน้อยเพียงใด ที่ไหน เมื่อไหร่ และอย่างไรกับบุคคลที่ท่านเป็นผู้เลือก
4. ธุรกิจที่ให้การแนะนำให้การอบรม กรรรมวิธีการดำเนินงาน
5. เป็นธุรกิจที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถประสบความสำเร็จได้จากคนธรรมดา ๆ เป็นหมื่นเป็นแสนคน
6. เป็นธุรกิจที่ท่านจะได้รับผลตอบแทนตามความสามารถของท่านอย่างเต็มที่
7. เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคใช้แล้วหมดไป ทำให้มีการซื้อซ้ำเพื่อให้ระบบเครือข่ายของท่านมีรายได้ตลอด
8. ด้วยโชคเพียงเล็กน้อยและด้วยการทำงานอย่างหนักโอกาสที่ท่านจะพบขุมทองนั้นเป็นไปได้สูง
9. ถ้าธุรกิจนี้เปิดรับบุคคลทั่วไปโดยไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา เชื้อชาติ ศาสนาและพื้นฐานครอบครัวไม่จำกัดวงเงินลงทุนและความสำเร็จ หรือความล้มเหลวในอดีตไม่ใช่เรื่องสำคัญ
10. ถ้าท่านมีรายได้เสริมเดือนละ 20,000 -40,000 บาทต่อเดือน โดยไม่ละทิ้งงานประจำที่ทำอยู่หรือหากท่านสามารถทำรายได้เป็นแนต่อเดือนโดยการทำงานเต็มเวลา หากผมจะบอกว่าท่านสามารถเพิ่มรายได้ปัจจุบันของท่านเป็น 2 เท่าหรือ 3 เท่าตัวถ้าผมจะบอกว่าสิ่งที่ท่านกำลังอ่านอยุ่นั้นเป็นความจริงมีความเป็นไปได้สูง บุคคลธรรมดา ๆ เช่นท่านหลายล้านคนทั่วโลกกำลังทำอยู่และกำลังประสบความสำเร็จ ท่านจะสนใจในธุรกิจนี้มั้ย ?

ธุรกิจนี้คือ ธุรกิจขายตรงระบบเครือข่าย หลาย ๆ คนมองธุรกิจเครือข่าย( การขายตรงระบบเครือข่าย) ว่าเป็นถนนทางด่วนสู่ขุมทอง ใช่แล้วธุรกิจเครือข่าย คือ ถนนสู่ขุมทองแต่คนส่วนใหญ่จะพบว่ามันไม่ใช่ทางด่วนธุรกิจเครือข่าย จะเจริญเติบโตช้ามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีแรกของการดำเนินธุรกิจเครือข่ายและในช่วงปีแรกนี้เองบุคคลส่วนใหญ่ จะพบกับความล้มเหลวเขารู้สึกท้อแท้เพราะคิดว่า “ ทำไมคนอื่น ๆ ถึงมีรายได้มากมายอย่างรวดเร็ว “ แล้วละความพยายาม บริษัทธุรกิจเครือข่ายและผู้แทนจำหน่ายหลาย ๆ คนพยายามแต่งเติมสีสันเพิ่มเติมจากความเป็นจริง นายสมชายอาจจะได้รับรายได้ 20,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 เดือน เพราะเขานำชื่อญาติสนิทมิตรสหาย 10 คน มาสมัครสมาชิกแล้วซื้อสินค้าในนามเขาเหล่านั้นรวม 10 ครั้ง และยังมีคุณ มาลีผู้ทีสปอนเซอร์คุณเข้าสู่ธุรกิจ เธอบอกว่า “เป็นธุรกิจที่ง่ายดายเหลือเกินฉันทำเงินได้ 80,000 บาทต่อเดือนรับรองว่าคุณต้องชอบธุรกิจนี้แน่นอน” สิ่งที่เธอไม่ได้บอกคุณก็คือเธอทำธุรกิจนี้มาตั้งแต่ อายุ 18 ปี เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ที่เธอชักชวนเข้าธุรกิจพวกเขาเหล่านั้นมีประสบการณ์การดำเนินธุรกิจเครือข่าย ได้รับมาอย่างดี และพร้อมที่จะกระโดดเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายกับบริษัทใหม่ล่าสุดพร้อม ๆ กับคุณมาลี ธุรกิจเครือข่ายเริ่มต้นด้วยรายรับจำนวนน้อยและมีโอกาสในการที่จะเติบโตเป็นขุมทองสำหรับทุกคน มันเป็นธุรกิจทีไม่มีอัตราเสี่ยงในการลงทุน ความเสี่ยงอย่างเดียวคือ เสี่ยงในการเสียเวลาและเสียประสาท คนรอบๆ ข้างกำลังกรอกหูท่านอยู่ทุกขณะว่าเขากำลังทำเงินได้มากมายมหาศาลและมันง่ายดายเพียงใด หรือไม่ก็กำลังบอกท่านว่า มันเป็นธุรกิจที่ยากลำบากมากขนาดไหนและไม่มีทางที่ใครจะประสบความสำเร็จในการที่ท่านจะดำเนินธุรกิจเครือข่ายท่านควรทราบอย่างตรงไปตรงมาว่า ส่วนเสียและส่วนดีในธุรกิจเครือข่ายท่านควรให้การศึกษาให้ละเอียดว่าท่านต้องดำเนินการอย่างไรในการที่จะประสบความสำเร็จ

ข้อควรทราบ การขายระบบเครือข่ายไม่ใช่ระบบปิรามิดที่ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ ระบบปิรามิดที่ผิดกฎหมายหรือระบบลูกโซ่ก็เหมือนข้อต่อของลูกโซ่คือ การนำเงินจากนาย ก. ไปจ่ายให้นาย ข. และนำเงินนาย ข. ไปจ่ายให้นาย ค. ตราบใด ที่ยังมีกระแสเงินไหลเข้าก็จะสามารถจ่ายออกได้ และเมื่อเงินหยุดไหลเข้า กระแสเงินไหลเข้าก็จะหยุดชะงัก ซึ่งไม่ใช่วิธีการดำเนินการของระบบเครือข่าย การขยายระบบเครือข่ายไม่ใช่การรวยลัดหรือการรวยข้ามคืน ถึงแม้จะมีบางคนที่รวยกะทันหัน โดยการอยู่ในที่ที่ถูกต้องและในเวลาที่เหมาะสมแต่ค่อนข้างเป็นได้ยาก ผู้ที่ร่ำรวยในธุรกิจนี้ส่วนใหญ่คือ ผู้ที่ค่อย ๆ เติบโตในธุรกิจโดยความเพียรพยายามที่สม่ำเสมอและต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควร ท่านสามารถก่อสร้างฐานะทีมั่นคงจากธุรกิจขายตรงระบบเครือข่ายได้หรือไม่ ? แน่นอนที่สุดทุกคนในธุรกิจนี้สามารถประสบความสำเร็จได้เท่าเทียมกันในการที่จะทำรายได้สูงสุดโดยไม่มีขีดจำกัดแต่เป็นการทำงานให้ตัวเองด้วยตนเองอย่างแท้จริง

เหตุผลของการล้มเหลวที่ไม่ประสบผลสำเร็จของธุรกิจเครือข่าย


1. ไม่รู้จริงแล้วลงมือทำ พอทำแล้วเจออุปสรรคต่าง ๆ ก็จะรู้สึกว่ายากทำไม่ได้และเป็นไปไม่ได้ที่จะประสบผลสำเร็จเหมือนคนอื่น ก็ล้มเลิกไป โดยไม่ยอมเสียเวลาศึกษาธุรกิจเครือข่ายว่าดีอย่างไรและมีการเติบโตอย่างไรโดยคิดว่าตัวเองรู้แล้ว ช่วงแรกควรจะศึกษาผลิตภัณฑ์ของบริษัทแผนการตลาดของบริษัทว่าเป็นอย่างไร ควรเข้ารับการอบรมให้มีความรู้เพียงพอ และเข้ากฎค่าเฉลี่ยของการแนะนำคนเข้าธุรกิจว่าชวนแล้วอาจจะไม่มาก็ได้ ก็เหมือนกับที่เราเสียเวลาเรียนมาทั้งชีวิตเพื่อที่จะได้ทำงานที่ตัวเองอยากจะทำ ซึ่งเป็นการเสียเวลาที่จะศึกษาความที่จะนำมาประกอบอาชีพ ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสียเวลาศึกษาธุรกิจในช่วงแรก
2. ต้องเข้าใจว่าธุรกิจเครือข่ายไม่ได้เติบโตเร็วในช่วงแรกเนื่องจากเริ่มแรกมีแค่เราเพียงคนเดียว และมีการแนะบุคคลอื่นเข้าร่วมธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่าคุณแนะนำคนเข้าทำธุรกิจได้ เดือนละ 1 คน ดังนั้นภายใน 1 ปีคุณจะแนะนำคนได้ 12 คน ถ้าเกิดการเลียนแบบได้ คือ แต่ละคนก็แนะนำได้เดือนละ 1 คน ดังนั้นคนทีสองสามถึงคนที่ 11 แนะนำ 11,10,9,8,7,6,5....1 คน ดังนั้นใน 1 ปี ยอดกลุ่มทั้งหมดของคุณมีถึง 1+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1 = 79 คน นี่คือลักษณะของเครือข่ายคือการทวีค่าการเลียนแบบ อันนี้คือสถานการณ์ที่แย่ที่สุดที่ในหนึงเดือนแนะนำคนได้เดือนละ 1 คนเท่านั้นโดยทั่วไปแล้วไม่น่าจะจะใช่เดือนละคนควรจะมากกว่านั้น ดังนั้นธุรกิจเครือข่ายจึงเป็นธุรกิจที่เติบโตช้ามาก


ซึ่งถ้าทำเป็น part time ก็ไม่เสียหาย ลองคิดดูว่าถ้าทำเป็น part time ควบคู่ไปกับงานประจำแล้วเครือข่ายที่เราได้สร้างไว้จะเยอะขนาดไหน แต่ในความเป็นจริงระบบเครือข่ายจะกระจายเร็วมากในระดับล่าง เนื่อจากเราจะต้องทำงานประจำจนอายุ 60 ปี ซึ่งอีกนานถ้าเราทำระบบเครือข่ายตรงนี้จนถึงระดับที่รายได้มั่นคงแล้วเราอาจจะไม่ต้องทำงานประจำจนถึงอายุ 60 ปี ก็เป็นได้


เข้าใจหัวใจของระบบเครือข่ายเหตุผลที่ยูนิลิเวอร์ทำระบบเครือข่าย
1. เนื่องจากในปัจจุบันสินค้าอุปโภคของบริษัทยูนิลิเวอร์มีมากมาย ทั้ง บรีส ลักซ์ โดฟ ซัลซิล ซัลไลน์ ใกล้ชิด ซิตร้า วาสลีน และอื่น ๆ อีกมากมาย นั้นได้เป็นสินค้าครองตลาดในประเทศไทยมานานหลายมี แต่การจำหน่ายระบบเก่าเป็นดังภาพข้างล่าง

ดังนั้นยูนิลิเวอร์จึงต้องการตัดส่วนของพ่อค้าคนกลางและค่าโฆษณาออกเพื่อลดค่าใช้จ่ายและ โดยได้ศึกษาระบบเครือข่ายแล้วว่าดีจริง ซึ่ง 60 % ที่ลดค่าใช้จ่ายนี้แล้วนำมาเป็นปัญผลให้ผู้ร่วมธุรกิจ และอีกส่วนหนึ่งนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นซึ่งก็คือ อาวียองช์นั่นเอง โดยคิดว่าให้ผู้บริโภคเปลี่ยนที่ซื้อโดยตรงจากบริษัทและได้สินค้าที่มีคุณภาพเทียบเท่าแบนด์ดัง และได้เงินคืนจากการซื้อผลิตภัณฑ์ และสามารถทำเป็นธุรกิจเพิ่มรายได้อีกด้วย ซึ่งเป็นดังภาพด้านล่างทำให้สินค้าที่ได้มีคุณภาพจริง ๆ โดยไม่ต้องโฆษณาเป็นการกระจายสินค้าโดยผู้ร่วมธุรกิจ คือมีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วบอกต่อปากต่อปาก เนื่อกจากเป็นวิธีที่ดีมากในการกระจายสินค้า
โดยปกติแล้วผิวหน้าจะมีอายุประมาณ 28 วันดังนั้นครีมที่ใช้เมื่อใช้ได้ประมาณ 28 วันแล้วยังไม่เห็นผลก็ควรจะเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ญี่ห้ออื่น สมมุติว่าเราใช้ครีมราคา 100 บาท ใช้แล้วเป็นเวลา 5 เดือนแล้วยังไม่เห็นผล กับเราใช้ผลิตภัณฑ์ราคา 500 บาทแต่ใช้แค่เดือนเดียวก็เห็นผล ดังนั้นควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ น่าจะดีกว่า
ยูนิลีเวอร์เชื้อเชิญให้ท่านได้เข้ามาเป็นผู้ร่วมธุรกิจกับภาคธุรกิจผลิตภัณฑ์ชั้นสูง


เพื่อร่วมดำเนินธุรกิจแนวใหม่ในรูปแบบธุรกิจหลากหลายช่องทาง หรือ Multi-Channel Business Solutionsที่ท่านสามารถเลือกรูปแบบการ ทำธุรกิจที่เหมาะสมกับเป้าหมาย ลักษณะการทำงานที่ต้องการ และระดับรายได้ที่ท่านพึงพอใจ ภายใต้แผนปันผลตอบแทนแบบธุรกิจเครือข่ายที่เป็นไปได้จริงและเป็นธรรมชาติ โดยเริ่มต้นจากรูปแบบธุรกิจที่ท่านถนัด และสามารถขยายธุรกิจได้หลากหลายช่องทางให้เหมาะสมกับผู้ร่วมธุรกิจในองค์กร ไม่ว่าท่านจะถนัดในการเป็นนักสร้างองค์กรเครือข่ายด้วยการแนะนำโอกาสทางธุรกิจ เป็นนักขายที่มุ่งแบ่งปันความประทับใจในผลิตภัณฑ์ หรือเป็นนักลงทุนที่รักงานบริหารช็อปความงาม ท่านสามารถสร้างธุรกิจอิสระของตัวเองให้เติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัดกับ 4 รูปแบบธุรกิจที่หลากหลายและลงตัว บนรากฐานที่แข็งแกร่งและศักยภาพระดับโลก ธุรกิจเครือข่ายกับภาคธุรกิจผลิตภัณฑ์ชั้นสูงของยูนิลีเวอร์จะเป็นทุกคำตอบของธุรกิจที่ท่านมองหา เพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนที่สามารถส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้ และสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของท่านและครอบครัว

Business Networking Modelการสร้างธุรกิจเครือข่ายในรูปแบบการแนะนำโอกาสทางธุรกิจ
Beauty Pro-Advice Networking Modelการสร้างธุรกิจเครือข่ายในรูปแบบการแนะนำผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างมืออาชีพ

E-Biz Networking Modelการสร้างธุรกิจเครือข่ายในรูปแบบพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์Authorized Shop Networking Modelการสร้างธุรกิจเครือข่ายในรูปแบบเจ้าของช็อป อาวียองซ์ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และสามารถสร้างเครือข่ายดาวน์ไลน์ที่เป็นเจ้าของช็อป อาวียองซ์ ด้วยเงินลงทุนที่ต่ำ ไม่มีความเสี่ยง และไม่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญในการเริ่มต้น อีกทั้งยังสามารถขยายองค์กรได้แบบไม่มีขอบเขตจำกัด ซึ่งท่านสามารถพูดคุยแนะนำธุรกิจในรูปแบบตัวต่อตัว หรือรูปแบบการจัดประชุมในสถานที่ต่างๆ ตามความสะดวก โดยทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจไว้มากมายและหลากหลาย เพื่อให้ท่านสามารถทำงานเครือข่ายได้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การเชิญชวน การแนะนำคนใหม่ การปิดสมัคร รวมถึงการเลียนแบบผู้ประสบความสำเร็จ เพื่อให้ท่านและทีมงานสามารถประสบความสำเร็จในการทำเครือข่ายได้ตามที่หวัง ด้วยระบบการสนับสนุนการทำงานอย่างสมบูรณ์แบบจากทางบริษัทฯ ตั้งแต่เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ รวมถึงระบบการจัดการฝึกอบรมแบบเข้มข้นที่ต้องผ่านการสอบอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้ท่านสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความงามแบบมืออาชีพ โดยในอนาคตจะขยายไปสู่การบริการวิเคราะห์เส้นผม และบริการตรวจสุขภาพอีกด้วย นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบผ่อนชำระรายเดือนสำหรับกล้องไมโครสโคป เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินในระหว่างการทำธุรกิจของท่านอีกด้วย โดยภายในช็อปจะมีมุมต่างๆ มากมายไว้คอยบริการ ตั้งแต่ มุมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ อาวียองซ์ มุมทดลองผลิตภัณฑ์ที่สามารถให้ลูกค้าได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนการตัดสินใจซื้อ มุมวิเคราะห์สภาพผิวด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มุมปรนนิบัติผิวหน้าและผิวกายในรูปแบบต่างๆ ที่ท่านสามารถสร้างรายได้จากคอร์สความงามต่างๆ มุมอบรมธุรกิจเพื่อเป็นมุมสังสรรค์และแชร์ประสบการณ์ทั้งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และธุรกิจ รูปแบบธุรกิจของอนาคตที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคและลูกค้ามากขึ้นทุกวันๆ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงาน โดยขจัดอุปสรรคของระยะทางและเวลาให้หมดไป ท่านสามารถแนะนำธุรกิจ รับสมัครผู้ร่วมธุรกิจ และเปิดรับสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ โดยเป็นเจ้าของ Home Page ของตัวเองในการทำธุรกิจได้อีกด้วย
ภาคธุรกิจผลิตภัณฑ์ชั้นสูงของยูนิลีเวอร์จะมอบรายได้ทางธุรกิจและผลกำไรจากกองทุนของบริษัทฯ ให้ท่านอย่างเป็นธรรมและคุ้มค่า เพื่อเติมเต็มชีวิตในด้านต่างๆ ของผู้ร่วมธุรกิจ แผนปันผลตอบแทนแบบไทร์นามิค-พลัง 3 ต่อ เป็นโครงสร้างรายได้ที่ทันสมัย และได้รับการออกแบบให้สอดรับกับรูปแบบธุรกิจที่หลากหลายของภาคธุรกิจผลิตภัณฑ์ชั้นสูงของยูนิลีเวอร์ โดยมีจุดเด่นที่เหนือกว่า


การเลือกบริษัทที่ทำระบบเครือข่าย

1. บริษัทมีความมั่นคง และจะไม่ปิดตัวภายใน 5-10 ปี ซึ่งบริษัทยูนิลิเวอร์เป็นบริษัทที่ใหญ่มากมีสาขา 150 ประเทศทั่วโลก และมีศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์ 7 แห่งทั่วโลก ดังนั้นเป็นข้อได้เปรียบของยูนิลิเวอร์ที่สามารถนำวัถุดิบที่ดีจากทั่วโลกและนำมาผลิตในประเทศไทยได้ เพื่อลดภาษีนำเข้าของเครื่องสำอาง ดังนั้นผลิตภัณฑ์ อาวียองข์ โดยบริษัทยูนิลิเวอร์จึงเป็นผลิตที่มีคุณภาพเทียบแบนด์ดัง ๆ ที่นำมาจำหน่ายในไทยและราคาก็ไม่สูงเท่าแบนด์ ดัง ๆ เนื่องจากผลิตในประเทศไทย

2.สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพ และมีการใช้แล้วหมด ทำให้เกิดการซื้อซ้ำทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเครือข่ายตลอดเวลา และใช้ดีจึงสามารถบอกต่อคนอื่นได้